شرایط استفاده

چاپ

شرایط و قوانین استفاده از سایت کلایمر به آدرس اینترنتی https://klaymer.ir

برای استفاده از خدمات  و  محتوای سایت کلایمر شما ملزم به رعایت شرایط زیر هستید و اگر رعایت موارد ذکر  شده به هر دلیلی برای شما مقدور و غیر قابل قبول است فورا از وب سایت خارج شوید.

در صورتی که هر یک از شرایط و قوانین موجود در سایت توسط کاربران رعایت نشود از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد و از لحاظ محتوای سایت چنانچه کاربر بخشی از محتوای سایت یا کل محتوای سایت را کپی کند و یا آن را بازنشر کند (استفاده تجاری  یا غیر تجاری) توسط متخصص و مدیر سئو سایت از طریق گوگل پیگیری و در مرحله دوم از مراجع قانونی کشور پیگیری به عمل خواهد آمد و در این مورد هیچ کوتاهی انجام نخواهد شد و به شدت هر چه تمام با متخلفین برخورد خواهد شد.

این بخش در حال به روز  رسانی می باشد  و به زودی تکمیل خواهد شد